Oorlog in Oekraïne en verzekeringen

De invasie van Oekraïne door Rusland heeft inmiddels geleid tot een grote vluchtelingenstroom richting EU-landen. Het is hartverwarmend om te zien dat er veel (particuliere) initiatieven zijn om vluchtelingen en inwoners van Oekraïne te helpen. Inmiddels bereiken ons ook vragen van klanten die betrekking hebben op verzekeringen. Deze nieuwsbrief is bedoeld om een aantal richtlijnen te geven bij situaties die zich kunnen voordoen rondom de situatie in Oekraïne en daarbuiten.


Wij willen u erop wijzen dat het Verbond van Verzekeraars een webpagina heeft ingericht speciaal gericht op Oekraïne en verzekeren. U kunt deze informatie hier vinden.
De brancheorganisatie van de assurantietussenpersonen ADFIZ heeft hier over een Kennisportaal online gezet.
 

Status Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen krijgen een speciale status binnen de Europese Unie. Kort samengevat houdt dit in:

- Oekraïners kunnen tot maximaal 3 jaar verblijven in de EU zonder dat asiel hoeft te worden aangevraagd;
- Zij beschikken over een speciale verblijfstatus;
- Lokale overheden zijn verantwoordelijk voor huisvesting;
- Oekraïense vluchtelingen hebben recht op sociale bijstand en mogen werken in Nederland.
Hieronder treft u meer informatie aan over richtlijnen die wij hanteren voor een aantal specifieke verzekeringsproducten. Als u gebruik wilt maken van een van de specifieke uitbreidingen geeft u dit dan aan ons door. We leggen dit dan vast in ons polisdossier.

 

Aansprakelijkheid particulieren (AVP)

Hoe zit het met verzekerenden die een gevlucht gezin in huis opnemen? Zijn deze mensen meeverzekerd op de AVP? De AVP biedt standaard dekking voor logés. Onder het begrip logés kunnen - afhankelijk van verzekeraar -  ook opgevangen vluchtelingen aan voor ozver u onerdak biedt aan één of meerdere vluchtelingen. De dekking eindigt op het moment dat elders onderdak is gevonden voor de vluchteling(en). Neem voor de zekerheid contact met ons op als u Oekraïnse vluchtelingen in huis neemt.
 

Recreatiewoning

Eigenaren van een recreatiewoning die hun woning willen aanbieden voor tijdelijke opvang en onderdak voor vluchtelingen kunnen dit afhankelijkv an de verzekeraar mogelijk doen met behoud van dekking. Voorwaarde is in ieder geval wel dat dit zonder winstbejag is en er geen sprake is van huurinkomsten. Neem voor de zekerheid contact met ons op. Het is belangrijk dat de verzekeraar van de situatie op de hoogte is om geen gedoe achteraf te krijgen.
 


Motorrijtuigen
Over het algemeen geldt dat het verzekeringsgebied is gekoppeld aan de verzekerde landen op de groene kaart. Het land Oekraïne valt onder het dekkingsgebied volgens de groene kaart.

Let op: In de algemene voorwaarden worden een aantal uitsluitingen beschreven die van belang zijn op de situatie binnen Oekraïne. Er bestaat geen recht op uitkering op een vergoeding van schade als sprake is van molest. De motorrijtuigenvoorwaarden bevatten uitsluiting van de volgende omstandigheden:

Een gewapend conflict, hieronder verstaan wij alle gevallen waarbij een staat of andere georganiseerde partij strijdt tegen een andere staat of georganiseerde partij en daarbij gebruik maakt van militaire machtsmiddelen;
Burgeroorlog;
Opstand;
Binnenlandse onlusten;
Oproer.
Bestaande verzekerden hebben dus een beperkte dekking bij gebruik van een motorrijtuig in Oekraïne. Het is aannemelijk dat reizen van en naar Oekraïne niet of zeer beperkt zal zijn. Het is denkbaar dat bestaande verzekerden omwille van particulier en/of zakelijk belang naar en in Oekraïne reizen. Het is in dat geval van belang erop te wijzen dat schade gerelateerd aan een gewapend conflict is uitgesloten van dekking.

Dit geldt dus ook voor situaties waarbij klanten uit hoofde van hulpverleningsinitiatieven afreizen naar Oekraïne.   
 

 15-03-2022
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top