Nationalisatie SNS Reaal

De minister van Financiën heeft in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) SNS REAAL genationaliseerd. Het spaargeld van klanten is veilig en de dienstverlening van SNS REAAL is gewaarborgd.

Met de ingreep zijn grote problemen voor de financiële stabiliteit en de economie voorkomen.

Nationalisatie op basis van de interventiewet is nodig omdat SNS REAAL in acute nood is gekomen door problemen met de vastgoedportefeuille. DNB had de instelling een deadline gesteld om voor 31 januari 18:00 uur met een oplossing te komen. Zonder een oplossing zou SNS Bank failliet gaan en het financiële stelsel in ernstig en onmiddellijk gevaar komen. Nadat DNB vaststelde dat bij het verstrijken van de deadline geen oplossing was gevonden, bleek nationalisatie onvermijdelijk om de financiële stabiliteit in Nederland te waarborgen. “Ik heb alle alternatieve oplossingen met marktpartijen in detail bekeken. Maar gisteravond heb ik geconstateerd dat er geen acceptabele totaaloplossing is geboden. Daarom heb ik het uiterste middel van de nationalisatie moeten inzetten. Zo wordt de financiële stabiliteit gewaarborgd en grote schade aan de economie voorkomen. Ik kan mij goed verplaatsen in de weerstand die velen zullen voelen omdat er opnieuw een groot bedrag aan publiek geld nodig is. Daarom wil ik de private sector voor een zo groot mogelijk deel laten meebetalen aan de redding van SNS REAAL.” aldus minister Dijsselbloem van Financiën. De private sector betaalt mee aan deze oplossing voor zover DNB dat nog verantwoord acht. Dat betekent dat de aandeelhouders en de achtergestelde crediteuren worden onteigend. Dit scheelt de Staat 1 miljard aan kosten. Daarbovenop komt er een speciale, eenmalige resolutieheffing van 1 miljard euro op de banken in 2014.

De ingreep en de budgettaire gevolgen
DNB heeft vastgesteld dat aanvullende financiële maatregelen nodig zijn voor de stabiliteit van SNS REAAL. De problematische vastgoedtak wordt afgescheiden van SNS Reaal. De kosten voor de Staat van deze maatregelen zijn 3,7 miljard euro. Deze kosten bestaan uit 2,2 miljard euro aan nieuwe kapitaalinjecties, 0,8 miljard euro als afschrijving van de eerdere steun, en 0,7 miljard euro voor het op afstand plaatsen van het vastgoed. Daarnaast verschaft de Staat 1,1 miljard aan leningen en 5 miljard aan garanties. Dit zorgt voor een verslechtering van het EMU-saldo 2013 van 0,6% en een toename van de EMU-schuld van 1,6%.

Spaargeld is veilig
Voor spaarders en andere klanten treden er geen veranderingen op. De dienstverlening voor de klanten van SNS REAAL met 1,6 miljoen spaarrekeningen en 1 miljoen betaalrekeningen wordt voortgezet en het spaargeld van spaarders is veilig.

Matiging van salarissen
De CEO en CFO van SNS REAAL, de heren Latenstein en Lamp, hebben bekend gemaakt hun ontslag aan te bieden. Het nieuwe bestuur zal bestaan uit de heer Van Olphen en Oostendorp. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Zwartendijk, heeft zijn functie aangeboden. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door de huidige vice-voorzitter Overmars. Bonussen voor bestuursleden waren en zijn niet aan de orde. Bij de instelling wordt, bovenop het bestaande bonusverbod, loonmatiging verwacht.

Toekomst van SNS Reaal
Het nieuwe management heeft de opdracht om zodra het bedrijf is gestabiliseerd en de markt het toelaat onderdelen weer in private handen te brengen.

Voorkomen van overheidsingrijpen
Nieuw ingrijpen is een terugslag om de Nederlandse financiële sector weer op eigen benen te laten staan. De minister wil dit type kostbaar overheidsingrijpen in de toekomst voorkomen. Minister Dijsselbloem: ”De banken moet in de toekomst bij problemen veel beter te scheiden zijn. Zo hoeft niet de hele instelling gered te worden maar alleen de publiek relevante delen. In Europees verband moet geregeld worden dat in de toekomst alle private partijen zoveel mogelijk de rekening betalen.”

echnische aspecten
Het besluit tot onteigening en het persbericht waarbij de onteigening bekend is gemaakt zijn te vinden op de website.

In 2014 wordt een eenmalige, in de staatskas vloeiende resolutieheffing aan banken opgelegd van in totaal 1 miljard euro. Deze heffing zal niet voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar zijn. De bijdrage van de verschillende banken zal worden gerelateerd aan de totaalsom van de onder het depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij hen worden aangehouden.

02-02-2013
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top